Ενότητα 12. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
  • Η διαδικασία σχεδιασμού ερωτηματολογίου.
  • Προκαταρκτικές Αποφάσεις.
  • Στάδια.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές σχεδιασμού των ερωτηματολογίων καθώς και τα στάδια αποφάσεων στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων.