Ενότητα 1. Εννοιολογική προσέγγιση και Κοινωνικοοικονομική διάσταση του Τουρισμού

 

  • Το φαινόμενο του τουρισμού.

  • Ορισμός του ξενοδοχείου.

  • Τύποι Τουρισμού.

  • Παράγοντες ανάπτυξης τουρισμού.

  • Τουριστική Προσφορά και Ζήτηση.

  • Εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος