Ενότητα 2. Μορφές και δομή λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

 

  • Τύποι επιχειρήσεων.

  • Ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων.

  • Μάρκετινγκ.