Ενότητα 3. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τμημάτων

 

 

  • Χαρακτηριστικά εργασίας.

  • Αγορές εργασίας.

  • Υπερωριακό κόστος.

  • Διοίκηση του προσωπικού του Ξενοδοχείου.

  • Front Office.

  • Διοίκηση και Οργάνωση του Τμήματος Ορόφων.