Ενότητα 4. Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

 

 

  • Μέθοδοι εκμετάλλευσης ξενοδοχείου.

  • Σχέσεις βιομηχανικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

  • Τμήματα Ξενοδοχείου.

  • Ξενοδοχειακό Προϊόν.

  • Ποιότητα ξενοδοχειακού προϊόντος

  • Προστασία περιβάλλοντος και ξενοδοχειακό προϊόν.