Ενότητα 5. Tour operator και Τουριστικά γραφεία

 

 

  • Εισαγωγή.

  • Ίδρυση.

  • Γραφεία εσωτερικού τουρισμού.

  • Γραφεία γενικού τουρισμού.

  • Τουριστικοί οργανισμοί και παγκόσμια οικονομία.

  • Τουριστικά γραφεία και Ξενοδοχεία.