Ε7. Σύνθετα συνδυαστικά κυκλώματα ΙΙ

Ε7. Περιλαμβάνει – Σύνθετα συνδυαστικά κυκλώματα και εφαρμογές αυτών: Ημιαθροιστές/Ημιαφαιρέτες-πλήρης αθροιστής/αφαιρέτης κυκλώματα ελέγχου εισόδων από αισθητήρες και εξόδων σε ηλεκτρονόμους – Μανδαλωτές, Εισαγωγή στα κυκλώματα μνήμης.