6. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου (μέρος 1ο)

Tρόπος υπολογισμού και χρήσεις αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων.