10. Άσκηση (Ολοκληρωμένο παράδειγμα)

Ολοκληρωμένο παράδειγμα με ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε πραγματική επιχείρηση.