Ενότητα 1: Εισαγωγή στις τουριστικές εγκαταστάσεις –διακρίσεις

Διάκριση τουριστικών καταλυμάτων γενικά και των κύριων από τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.