Ενότητα 2: Τουριστικά καταλύματα – διακρίσεις τουριστικών καταλυμάτων

Διάκριση τουριστικών καταλυμάτων γενικά και των κύριων από τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.