Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Νόμος 2160/93

Διάκριση τουριστικών καταλυμάτων γενικά και των κύριων από τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.