Ενότητα 11: Τιμές τουριστικών εγκαταστάσεων -τουριστικά γραφεία, διακριτικός τίτλος τουριστικού γραφείου, ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου. Εγγύηση τουριστικών γ

Ανάπτυξη όρων και τις προϋποθέσεων αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων και γύρω από το ζήτημα της σχέσης των επιχειρηματιών τουριστικών εγκαταστάσεων και των καταναλωτών (σχέσεις ξενοδόχων – πελατών).

Διάλεξη 11η - Τιμές τουριστικών εγκαταστάσεων - Τουριστικά γραφεία / Διάλεξη 11

Διακριτικός τίτλος τουριστικού γραφείου Ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου. Εγγύηση τουριστικών γραφείων. Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων.

Ασκήσεις μαθήματος