4. ΘΕΩΡΙΑ: Μετρήσεις στάθμης, ύψους, βάρους και όγκου

Μετρήσεις στάθμης, ύψους, βάρους και όγκου: Στόχος της διάλεξης είναι η συσχέτιση των διαφορετικών φυσικών παραμέτρων της στάθμης, τους ύψους, του όγκου, του βάρους και της δύναμης καθώς επίσης και η μελέτη των διαφόρων ειδών αισθητήρων που υπάρχουν για τη μέτρηση της ποσότητας ενός υλικού.