7. ΘΕΩΡΙΑ: Εισαγωγή στις χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης

Εισαγωγή στις χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης: Στη παρούσα διάλεξη πραγματοποιείται εισαγωγή στις χρωματογραφικές τεχνικές ανάλυσης. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην βασική αρχή και την ορολογία της χρωματογραφίας εκλούσεως καθώς και στην θεωρία της χρωματογραφίας.