9. ΘΕΩΡΙΑ: Χρωματογραφία χάρτη και χρωματογραφία λεπτής στιβάδας

Χρωματογραφία χάρτη και χρωματογραφία λεπτής στιβάδας: Η χρωματογραφία χάρτη και η χρωματογραφία λεπτής στιβάδας αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διάλεξης. Αναφέρονται οι βασικές αρχές και οι ορισμοί της τεχνικής καθώς και οι εφαρμογές αυτής.