1. Βασικές Έννοιες

Αέρια Ρεύματα (Υπολογισμοί για παροχή αερίου ρεύματος και θερμοκρασίας, Υπολογισμοί ισοζυγίων μάζας σε αέρια ρεύματα, Υπολογισμοί για την περιεχόμενη υγρασία, Υπολογισμοί για την παρουσία SO3, Υπολογισμοί για τη φόρτιση αιωρούμενων σωματιδίων, Υπολογισμοί για την περιεχόμενη θερμότητα, Υπολογισμοί για απαιτήσεις αραίωσης του αέρα)