4. Σακόφιλτρα

Αρχές λειτουργίας, Σχεδιασμός, Απόδοση συλλογής Πτώση πίεσης, Κόστος