Θεωρία: Ενότητα 2. Μεταγωγή πακέτων στο επίπεδο 2

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη μεταγωγή πακέτων στο επίπεδο 2. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Μεταγωγή πακέτων στο επίπεδο 2.
  • Τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων σε τοπικά δίκτυα.
  • Network Device Security.
  • Υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων.
  • Οι τρεις λειτουργίες μεταγωγής στο Επίπεδο 2.
  • Εκμάθηση διευθύνσεων.
  • Αποφάσεις προώθησης/φιλτραρίσματος.
  • Ασφάλεια βασισμένη στις θύρες - Port Security.
  • Αποφυγή βρόχου.