Θεωρία: Ενότητα 3. Το πρωτόκολλο CDP

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει το πρωτόκολλο CDP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Αναζήτηση δικτύου με το πρωτόκολλο ανακαλύψεων της CDP.
  • “Γείτονες” τρίτου στρώματος.
  • “Γείτονες” δευτέρου στρώματος.
  • Λειτουργίες του πρωτοκόλλου CDP.