Θεωρία: Ενότητα 4. Στατικές διαδρομές

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τις στατικές διαδρομές. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Σκοπός και σύνταξη των γραμμών εντολών μίας διαδρομής IP.
  • Στατικές διαδρομές.
  • Αρχές πίνακα δρομολόγησης.
  • Εφαρμογή των αρχών του πίνακα δρομολόγησης.