Θεωρία: Ενότητα 5. Δρομολόγηση (Μέρος 1)

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Η εξέλιξη των πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.
 • Ο ρόλος του πρωτοκόλλου δυναμικής δρομολόγησης.
 • Ο σκοπός των πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλου δυναμικής δρομολόγησης.
 • Χρήση στατικής δρομολόγησης.
 • Πλεονεκτήματα στατικής δρομολόγησης.
 • Μειονεκτήματα στατικής δρομολόγησης.
 • Πλεονεκτήματα δυναμικής δρομολόγησης.
 • Μειονεκτήματα δυναμικής δρομολόγησης.
 • Ταξινόμηση πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.
 • Τα πρωτόκολλα IGP και EGP.
 • Τα χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων δρομολόγησης IGP και EGP.
 • Διανυσματική απόσταση και κατάσταση ζεύξης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλου δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλου κατάστασης ζεύξης.
 • Πρωτόκολλα ταξικής δρομολόγησης.