Θεωρία: Ενότητα 6. Δρομολόγηση (Μέρος 2)

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Πρωτόκολλα αταξικής δρομολόγησης.
  • Σύγκλιση.
  • Μετρικές.
  • Παράμετροι μετρικών.
  • Το πλαίσιο μετρικής του πίνακα δρομολόγησης.
  • Άμεσα συνδεδεμένα δίκτυα.