Θεωρία: Ενότητα 7. Δρομολόγηση (Μέρος 3)

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Εισαγωγή.
  • RIP.
  • IGRP.
  • EIGRP.
  • Η έννοια της διανυσματικής απόστασης.
  • Λειτουργία πρωτοκόλλων δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
  • Πρωτόκολλα δρομολόγησης.
  • Χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων δρομολόγησης.