Θεωρία: Ενότητα 8. Περισσότερα για τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Ψυχρή εκκίνηση - cold start.
  • Αρχική αναζήτηση-ανακάλυψη δικτύου.
  • Ανταλλαγή πληροφορίας δρομολόγησης.
  • Σύγκλιση.
  • Περιοδικές ενημερώσεις των πρωτοκόλλων RIPv1 και IGRP.
  • Χρονοδιακόπτες του πρωτοκόλλου RIP.