Θεωρία: Ενότητα 9. Διατήρηση πίνακα δρομολόγησης

Σε αυτή την ενότητα ασχολούμαστε με τη διατήρηση του πίνακα δρομολόγησης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Οριοθετημένες ενημερώσεις του πρωτοκόλλου EIGRP.
  • Ενημερώσεις “εναύσματα”.
  • Τυχαίο jitter.
  • Βρόχοι δρομολόγησης.