Εργαστήριο: Ενότητα 1. Εισαγωγή στους δρομολογητές

Σε αυτή την εργαστηριακή ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στους δρομολογητές. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Εξετάζοντας τις διεπαφές του δρομολογητή.
  • Οι διεπαφές και οι καταστάσεις τους.
  • Διαμορφώνοντας μία διεπαφή Ethernet.
  • Αυτόκλητα μηνύματα από το IOS.
  • Συγχρονισμός IOS μηνυμάτων και εισαγωγή εντολών.
  • Διαβάζοντας τον πίνακα δρομολόγησης.
  • Πίνακες δρομολόγησης.
  • Εντολές για να επαληθεύσουμε την διαμόρφωση της διεπαφής.