Εργαστήριο: Ενότητα 2. Ρύθμιση διεπαφών

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη ρύθμιση διεπαφών. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Η διεπαφή Ethernet συμμετέχει στην διαδικασία ARP.
  • Διαμορφώνοντας μία σειριακή διεπαφή.
  • Συνδέοντας φυσικά μια διεπαφή ευρυζωνικού δικτύου.
  • Διαμορφώνοντας σειριακές συνδέσεις σε περιβάλλον εργαστηρίου.
  • Επαλήθευση της διαμόρφωσης της σειριακής διεπαφής.
  • Πίνακας δρομολόγησης.
  • Πρόσθεση διαδρομών στον πίνακα δρομολόγησης.