Εργαστήριο: Ενότητα 3. Παραμετροποίηση διευθύνσεων IP

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με την παραμετροποίηση διευθύνσεων IP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Ρύθμιση της διεύθυνσης IP και της μάσκας υποδικτύου.
  • Απενεργοποίηση του debug.
  • Αλλαγή διεύθυνσης IP.
  • Αναδιαμόρφωση της διεπαφής.
  • Πρόσβαση σε συσκευές απευθείας συνδεδεμένω δικτύων.