Εργαστήριο: Ενότητα 4. Διαμόρφωση των Catalyst Switches

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη διαμόρφωση των Catalyst Switches. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Εισαγωγή.
  • Διαδικασία διαμόρφωσης.