Εργαστήριο: Ενότητα 6. Περισσότερα για τις διεπαφές εξόδου

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τις διεπαφές εξόδου. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Αναδρομική αναζήτηση διαδρομής.
  • Διεπαφή εξόδου σε κατάσταση “down”.
  • Ρύθμιση στατικής διαδρομής με μία διεπαφή εξόδου.
  • Στατική διαδρομή και διεπαφή εξόδου.
  • Στατικές διαδρομές και δίκτυα σημείου-προς-σημείο.
  • Τροποποίηση στατικών διαδρομών.
  • Επαλήθευση διαμόρφωσης στατικής διαδρομής.
  • Διεπαφές Ethernet και ARP.
  • Αποστολή αιτήματος ARP.