Εργαστήριο: Ενότητα 8. Διαχείριση φόρτου, πολλαπλές πηγές δρομολόγησης, διοικητική απόσταση.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση φόρτου. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Εξισορρόπηση φόρτου γραμμής.
  • Πολλαπλές πηγές δρομολόγησης.
  • Διοικητική απόσταση.