Εργαστήριο: Ενότητα 11. To πρωτόκολλο RIP (Μέρος 3)

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα ασχολείται με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Αυτόματη συνόψιση.
  • Δρομολογητές ορίων και αυτόματη συνόψιση.
  • Επεξεργασία ενημερώσεων RIP.
  • Αποστολή ενημερώσεων RIP.
  • Πλεονεκτήματα της αυτόματης συνόψισης.
  • Μειονέκτημα της αυτόματης συνόψισης.
  • Η προεπιλεγμένη διαδρομή και το RIPv
  • Διαδίδοντας την προεπιλεγμένη διαδρομή στο RIPv1.
  • Το πρωτόκολλο RIPv2.