Εργαστήριο: Ενότητα 2. Μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας

Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας (ολικής, άμεσης, διάχυτης).