Εργαστήριο: Ενότητα 3. Μέτρηση μετεωρολογικών στοιχείων

Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, διεύθυνσης ανέμου, ύψους βροχής και βαρομετρικής πίεσης σε μετεωρολογικό σταθμό.