Εργαστήριο: Ενότητα 4. Θερμικός υπολογισμός ηλιακού συλλέκτη

Προσδιορισμός θερμικής απόδοσης και σταθερών επίπεδου ηλιακού συλλέκτη.