Εργαστήριο: Ενότητα 7. Παραγωγή ενέργεια αναμογεννήτριας οριζόντιου άξονα.

Παραγόμενη ισχύς ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. Εκτίμηση ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα.