Εργαστήριο: Ενότητα 8. Σχεδιασμός αυτόνομου συστήματος ηλεκτροδότησης κατοικίας

Πλεονεκτήματα αυτόνομου ηλεκτρικά συστήματος. Εκτίμηση αναγκαίας ισχύος.

Εκτίμηση χωρητικότητας μπαταριών.