Εργαστήριο: Ενότητα 9. Εργαστηριακή εγκατάσταση βιομάζας

Λειτουργία μονάδας παραγωγής μεθανίου από Βιομάζα.