Θεωρία: Ενότητα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πηγές ενέργειας. Εξάντληση πόρων. Συμβατικές μορφές ενέργειας. Ενεργειακό πρόβλημα. Περιβαλλοντικά προβλήματα. Αειφορία. Ήπιες μορφές Ενέργειας