Θεωρία: Ενότητα 4. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συστήματα παραγωγής μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Ανεμογεννήτριες. Μέθοδοι εκτίμησης του αιολικού δυναμικού, εκλογή θέσης ανεμογεννητριών.