Εργαστήριο: Ενότητα 5. Οι εντολές show του πρωτοκόλλου CDP και η ip route

Σε αυτή την εργαστηριακή ενότητα παρουσιάζονται οι εντολές show του πρωτοκόλλου CDP και η εντολή ip route. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Οι εντολές show του πρωτοκόλλου CDP.
  • Απενεργοποίηση του πρωτοκόλλου CDP.
  • Η εντολή ip route.
  • Στατική διαδρομή στον πίνακα δρομολόγησης.
  • Επαλήθευση στατικής διαδρομής.
  • Ρύθμιση διαδρομών για δύο απομακρυσμένα δίκτυα.