Εργαστήριο: Ενότητα 7. Σύνοψη στατικών διαδρομών

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη σύνοψη στατικών διαδρομών. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Στατικές διαδρομές και διεπαφές εξόδου Ethernet.
  • Πλεονεκτήματα χρήσης διεπαφής εξόδου με στατικές διαδρομές.
  • Σύνοψη στατικών διαδρομών.
  • Ρύθμιση συνοψισμένης διαδρομής.
  • Βέλτιστο ταίριασμα.
  • Ρύθμιση προεπιλεγμένης στατικής διαδρομής.
  • Επαλήθευση προεπιλεγμένης στατικής διαδρομής.
  • Στατικές διαδρομές και προώθηση πακέτου.
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος έλειψης κάποιας διαδρομής.