Εργαστήριο: Ενότητα 1. Υπολογισμοί ηλιακής ακτινοβολίας

Ηλιακή γεωμετρία, άμεση & διαχυτη ακτινοβολία.