Θεωρία: Ενότητα 6. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

 Ενέργεια από θάλασσα (κύματα, παλίρροια, θερμοκρασιακή διαφορά). Μικρά υδροηλεκτρικά έργα.