Θεωρία: Ενότητα 7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή οικονομία - βελτιστοποίηση παραμέτρων κατά την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.