Ενότητα 1. Εισαγωγικά-Ιστορική Επισκόπηση

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής εισαγωγικές έννοιες όπως η έννοια του όρου berith καθώς και ονομασίες ονομασίες των ιερών βιβλίων.