Ενότητα 2. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια του όρου κανόνας.