Ενότητα 5. Μεταφράσεις Ακύλα, Θεοδοτίωνος και Συμμάχου

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις Μεταφράσεις Ακύλα, Θεοδοτίωνος και Συμμάχου.