Ενότητα 8. ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά
  • Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια της Αρχαιολογίας.

  • Να εξετάσει τις βιβλικές διηγήσεις υπό το πρίσμα των αρχαιολογικών ευρημάτων. Να δώσει καλύτερη κατανόηση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

  • Επίσης καλύτερη γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού του εβραϊκού έθνους και των λαών με τους οποίους ο αρχαίος Ισραήλ είχε σχέσεις και τέλος δίνει σημαντική η συμβολή της Αρχαιολογίας στην αναγνώριση των διαφόρων παλαιοδιαθηκικών τοποθεσιών.